Vorstandsmitglieder


Präsidium - Gesetzlicher Vorstand gem. § 26 BGB - Stand  03.07.2023
E-Mail Adresse für Verteiler Vorstand: vorstand@judo.saarland
 
1) Präsident                                      
Stefan Mautes
 
 82727a980d0f0d3d83dcd84910019cd43f119_.jpeg
 
   
2) Vizepräsident Verwaltung
Martin Metzger
 
 82727505196d7c525802feadb157db595eef1_.jpeg
 
   
3) Vizepräsident Sport
Franco Catalano
vizepraesidentsport@judo.saarland
 
 82727fd2c495dca2b4c017587ca47738f7474_.png
 
   
4) Vizepräsident Finanzen
Emanuel Leiner
 
 
 8272758e2efdb8e6c9933e3b3a50734c4553b_.jpeg
 
5) Sportreferent
Stephan Penth
 
 827271842fae9e9680410ecdf7a69e54703b2_.jpeg
 
   
6) Stellvertretende Sportreferentin
Nadja Hartig (übernimmt auch Angelegenheiten
als Frauenbeauftragte)
stellv.sportreferent@judo.saarland
 8272765b7ee27f48f1186c335637ed6ab8a3a_.png
 
   
7) Jugendreferentin
Karolin Schmitz
 
 82727c525d17931db3dd7eb9023e913bd9222_.png
 
   
8) Stellvertretender Jugendreferent
Tobias Teucke
 
 82727a059ab7894843e15aa5a87de10b5be5c_.jpeg
 
   
9) Breitensportreferent
Stephan Penth
 
 827271842fae9e9680410ecdf7a69e54703b2_.jpeg
 
   
10) Katareferent
vakant
 
 82727de138a90fe48f7fdf68626952e920dda_.png
 
   
11) Kampfrichterreferent                 
Stefan Mautes
 
 827276eca62cb6ee9d5dcd78263f81dd4fd90_.jpeg
 
   
12) Lehrreferentin
Rabea Selzer
 
 82727bf478c1ba0ea9c3bdeb456b7fed46d60_.jpeg
 
   
13) Prüfungsreferent
Peter Gerlich
 
 827279215ac1c96228878b672af14b85a8920_.jpeg
 
   
14) Schriftführer
Martin Metzger
 
 8272737a823ef77813d9884c4fd9478e5bb0e_.jpeg
 
   
15) Medienbeauftragte
Evelyn Eckert
 
 8272783d8b4e59925c2e8747f32d2e9ded284_.jpeg
 
   
16) Anti-Doping-Beauftragte
Alexandra Koch Adolph
 
 82727b803c95ee1349bfc265cae3576be738b_.jpeg
 
   
17) Jugendsprecher
Cedric Adolph
 
 827272564563c2b76d8b28d10dbf1daca7e86_.jpeg
 
   
18) Budo-Beauftrager
Armin Fiedler
 
 8272731664566f2599623807b6c8e0c33bdd6_.jpeg
 
 
 

Rechtsausschuss
 
Vorsitzender
Dr. Jörg Schultheiss
 
1. Beisitzender
Benjamin Schmidt
 
2. Beisitzender
Dr. Jochen Wagner
 
1. Stellvertretender Beisitzender
Michael Thomann
 
2. Stellvertretender Beisitzender
Name
 
 
Ehrenrat
 
Martin Krämer
Herbert Wagner
 
Stefan Mautes (Präsident)
Franco Catalano (Vizepräsident Sport)
Peter Gerlich (Prüfungsreferent)